آدرس: تهران- میدان المپیک- بلوار المپیک- ضلع جنوب غربی میدان-خیابان 27 ام- پلاک2 (جنب اداره برق)

تلفن: 44168537- 44148345- 44142311- 44148718

فکس: 46093692

کد پستی:1485885181

شماره حساب: 1-1262349-810-821

دانشجویان بدهکار ملزم خواهند بود بدهکاری خود تا اخر ترم 951 را به حساب قبلی به شماره1-2022220-800-811 واریز نمایند.

ساعت کار موسسه: روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 8:00 تا 16:00 و پنجشنبه ساعت 8:00 تا 11:00