ترم تابستان 96

در خصوص انتخاب واحد ترم تابستان96 به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند

1-    در ترم تابستان 96 دروس زیر ارائه شده است

مهندسی فناوری اطلاعات 2

مهندسی فناوری اطلاعات 1

تاریخ اسلام

کارگاه عمومی

تجارت الکترونیکی

مهندسی نرم‌افزار 1

مهندسی نرم‌افزار 2

تعامل انسان و کامپیوتر

مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت استراتژیک IT

تربیت بدنی 2

گرافیک کامپیوتری

طراحی و پیاده‌سازی کتابخانه الکترونیکی

زبان عمومی

زبان تخصصی

متون اسلامی(تفسیر موضوعی نهج البلاغه)

کارآموزی

پروژه

انقلاب

اصول و مبانی مدیریت

سیستم های چند رسانه ای

ارائه مطالب علمی فنی

مدیریت نگهداری اطلاعات

مبانی فناوری اطلاعات

مدیریت کنترل پروژه

معارف اسلامی1 (اندیشه اسلامی1)

معارف اسلامی2 ( اندیشه اسلامی2)

تربیت بدنی1(ورزش1)

اخلاق

فارسی

تعامل انسان و کامپیوتر

گرافیک کامپیوتری

2-    دانشجویان می توانند برای راهنمایی در خصوص انتخاب واحد و یا برطرف کردن مشکلات در زمان انتخاب واحد از طریق پشتیبانی اداری با مشاورتحصیلی خود مکاتبه نمایند(لازم به ذکر است مشاور تحصیلی هر دانشجو در زمان ورود به سیستم سما قابل مشاهده می باشد)

3-    در زمان انتخاب واحد به تاریخ امتحان درس توجه شود زیرا تاریخ امتحانات قابل تغییر نمی باشد

4-    تعداد واحد مجاز در ترم تابستان حداکثر6 واحد می باشد و مشکلات آموزشی نسبت به عدم رعایت این مسئله بر عهده دانشجو می باشد،

5-    رعایت ترتیب اخذ دروس پیشنیاز و هم نیاز اجباری بوده که جداول مربوط به آن در تقویم تحصیلی آمده است و مشکلات آموزشی نسبت به عدم رعایت این مسئله بر عهده دانشجو می باشد