دوره تکنیک‏های ارزیابی ریسک بر اساس استاندارد ایزو 2009 : 31010
دوره آموزشی مدیریت ریسک بر مبنای ISO 9001:2015
دوره مدیریت آشنایی با مدیریت ریسک و الزامات سیستمی آن (ویژه مدیران ارشد)
riskmanagment

معرفی استاد

نام و نام خانوادگي: ابوطالب گرامی

  • مدیر دپارتمان خدمات مدیریت ریسک شرکت توف نورد ایران
  • قائم مقام مرکز رتبه بندی مدیریت ریسک ایران
  • مشاور طراحی و استقرار سیستم مدیر ریسک در سازمان های مختلف
  • مدرس دوره­های آموزشی مدیریت ریسک سازمانی، مدیریت ریسک پروژه و مدیریت قابلیت اعتماد در آکادمی توف نورد ایران
  • مدرس دوره های آموزشی مدیریت ریسک در شرکت IMQ
  • مدرس دوره­های آموزشی مدیریت ریسک سازمانی و مدیریت ریسک پروژه در مرکز مشاوره و آموزش مدیریت کیفیت
  • مدرس دوره‏های آموزشی مدیریت ریسک سازمانی در انجمن حرفه‏ای صنعت بیمه
  • ارزیاب مرکز رتبه بندی مدیریت ریسک ایران
  • سر مميز سیستم های ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001
  • ممیز سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001
دانلود رزومه کامل مهندس ابوطالب گرامی